banner

Moj Upravitelj Objektima

Upravljanje Objektima

Sačuvajte objekte
Endokrinologija

Endokrinologija pripada grani/oblasti medicine koja se bavi endokrinim sistemom čoveka, tj. poremeća..

Gastroenterologija

Gastroenterologija predstavlja oblast Interne medicine. Naziv gastroenterologije potiče od grčkih re..

Ginekologija

Ginekologija je posebna oblast medicine koja se bavi ginekološkim problemima žena svih starosnih dob..

Hematologija

Hematologija je oblast interne medicine, koja se bavi poremećajima broja i oblika krvnih ćelija, por..

Kardiologija

Kardiologija pripada delu interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvn..

Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca predstavlja veoma moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa zbog toga im..

Nefrologija

Bolesti bubrega i mokraćnih kanala spadaju pod oblast nefrologije. Bol pri mokrenju, često mokrenje ..

Neurohirurgija

Neurohirurgija predstavlja granu hirurgije koja se bavi operativnim lečenjem bolesti lobanje, mozga,..

Neurologija

Neurologija predstavlja granu medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema, a poreklo vodi od ..

Opšta hirurgija

Hirurgija je posebna medicinska disciplina, ona predstavlja granu kliničke medicine koja se bavi pro..

Ortopedija

Ortopedija ili kako je još nazivaju ortopedska hirurgija, je medicinska specijalnost, odnosno grana ..

Otorinolaringologija

Reč otorinolaringologija predstavlja skraćeni naziv za medicinsku delatnost, tj. Granu medicine čije..

Patohistologija

Patohistologija je nauka u medicini koja se bavi postavljenjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskop..

Pedijatrija

Pedijatrija predstavlja oblast medicine koja se specijalno bavi zdravljem, odnosno prevencijom, leče..

Plastična i estetska hirurgija

Prva estetska operacija je uradjena pre više od sto godina, a kao grana, bavi se korekcijom estetski..

Prikaži 1 do 15 of 18 (2 Pages)