banner

Moj Upravitelj Objektima

Upravljanje Objektima

Sačuvajte objekte
Endokrinologija
6,000.00 RSD

Endokrinologija pripada grani/oblasti medicine koja se bavi endokrinim sistemom čoveka, tj. poremeća..

Gastroenterologija
6,000.00 RSD

Gastroenterologija predstavlja oblast Interne medicine. Naziv gastroenterologije potiče od grčkih re..

Ginekologija
6,000.00 RSD

Ginekologija je posebna oblast medicine koja se bavi ginekološkim problemima žena svih starosnih dob..

Hematologija
6,000.00 RSD

Hematologija je oblast interne medicine, koja se bavi poremećajima broja i oblika krvnih ćelija, por..

Kardiologija
6,000.00 RSD

Kardiologija pripada delu interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvn..

Magnetna rezonanca
6,000.00 RSD

Magnetna rezonanca predstavlja veoma moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa zbog toga im..

Nefrologija
6,000.00 RSD

Bolesti bubrega i mokraćnih kanala spadaju pod oblast nefrologije. Bol pri mokrenju, često mokrenje ..

Neurohirurgija
6,000.00 RSD

Neurohirurgija predstavlja granu hirurgije koja se bavi operativnim lečenjem bolesti lobanje, mozga,..

Neurologija
6,000.00 RSD

Neurologija predstavlja granu medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema, a poreklo vodi od ..

Opšta hirurgija
6,000.00 RSD

Hirurgija je posebna medicinska disciplina, ona predstavlja granu kliničke medicine koja se bavi pro..

Ortopedija
6,000.00 RSD

Ortopedija ili kako je još nazivaju ortopedska hirurgija, je medicinska specijalnost, odnosno grana ..

Otorinolaringologija
6,000.00 RSD

Reč otorinolaringologija predstavlja skraćeni naziv za medicinsku delatnost, tj. Granu medicine čije..

Patohistologija
6,000.00 RSD

Patohistologija je nauka u medicini koja se bavi postavljenjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskop..

Pedijatrija
6,000.00 RSD

Pedijatrija predstavlja oblast medicine koja se specijalno bavi zdravljem, odnosno prevencijom, leče..

Plastična i estetska hirurgija
6,000.00 RSD

Prva estetska operacija je uradjena pre više od sto godina, a kao grana, bavi se korekcijom estetski..

Prikaži 1 do 15 of 18 (2 Pages)