KOJU TELEFONSKU CENTRALU IZABRATI ZA PREDUZEĆE

KOJU TELEFONSKU CENTRALU IZABRATI ZA PREDUZEĆE

Wednesday, Apr 29, 2020 0 komentar(i)

Izbor telefonskog sistema za vašu firmu može biti težak zadatak. Tržište je prepuno kompanija koje nude mnoštvo različitih rešenja za preduzeća - sa različitim setovima funkcija, po različitim cenama.

Izbor najboljeg poslovnog sistema telefona svodi se na pronalaženje dobavljača koji ima tehnologiju i funkcije koje želite. Definisanje budžeta pomoći će vam da suzite izbor i odličan je način da osigurate isplativ posao za vaše poslovanje.

Da biste izabrali pravo rešenje treba da odgovorite na sledeća pitanja:

- Koje funkcionalnosti treba da ima vaša telefonska centrala?
- Koliko ima zaposlenih u vašem preduzeću?
- Kako zaposleni pristupaju sistemu: lokalno/iz kancelarije, na daljinu ili kombinacijom oba?
- Da li je potrebno povezivanje više poslovnica na različitim lokacijama, u više gradova ili zemalja?
- Da li vam je potrebna VPN telefonija?
- Da li vam je potrebno softversko rešenje ili hardver sa prethodno instaliranim softverom?
- Koje koristi mogu biti od integracije mojih poslovnih aplikacija sa sistemom telefona?
- Koje će nove mogućnosti doći sa digitalnim telefonskim sistemom (AI, podaci, analitika, prečice za efikasnost)?
- Kako će pouzdan telefonski sistem uticati na moje planove za strateški rast?
- Da li je moj trenutni telefonski sistem u stanju da pruži besprekornu, sigurnu komunikaciju za sve mobilniju i udaljeniju radnu snagu?

DEFINIŠITE NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE VAŠEG PREDUZEĆA
Razumevanje šta je vaša svrha može pojasniti to koje su vam funkcije telefona potrebne. U tom smislu treba razmotriti sledeće faktore, koji opredeljuju zahtevane funkcionalnosti:

- Da li vam je telefonska centrala potrebna za kontakt centar ili za kancelarijski tip posla?
- Da li razgovarate samo interno? Da li I u kojoj meri pozivate klijente?
- U kojoj meri je vaša komunikacija loklna u kojoj međunarodna?
- Kakav je geografski raspored radnih mesta zaposlenih (centralizovan, na više lokacija u zemlji ili inostranstvu) i na koji način zaposleni pristupaju sistemu - sa radnog mesta, od kuće, na putu?
- Da li se vaše poslovne aktivnosti u velikoj meri oslanjaju na glasovne pozive i da li će se dobro slagati sa minimalnim potrebama telefonije?
- Koje koristi mogu biti od integracije mojih poslovnih aplikacija sa sistemom telefona?
- Koje će nove mogućnosti doći sa digitalnim telefonskim sistemom (AI, podaci, analitika, prečice za efikasnost)?

Većina preduzeća zahteva najmanje 2 ili 3 od sledećih karakteristika:
Auto attendant (IVR meni)
- Transfer poziva
- Govorna pošta
- Mobilna aplikacija
- Pozivne grupe
- Softfoni
- Real time wall boards
- Online chat
- Snimanje poziva
- CRM integracija (iskakanje ekrana i klikni za pozivanje/ screen popping & click-to-dial)
- Redovi poziva-Pozivi na čekanju
- Muzika na čekanju
- Prosleđivanje poziva
- VPN Telefonija i dr.

To može izgledati kao dugačak spisak, ali trebalo bi da odaberetei najmanje 2 ili 3 najkompletnije karakteristike koje su vam potrebne.
Na primer, ako je predmet vašeg poslovanja i komunikacije prenos i razmena osetljivih informacija ili ako vršite razmenu velike količine podataka kada morate koristiti program koji zahteva da su svi učesnici u istoj mreži a neko od učesnika je udaljen (npr. van grada) tada je VPN telefonija rešenje za vas. VPN telefonija može povezati sve uredjaje: računar, telefon, mobilni telefon. Takođe, ako mnogo vašeg osoblja radi od kuće, mobilni telefoni bi bili od vitalne važnosti. Pronalaženjem najvažnijih funkcija za vaš sistem možete dodatno suziti izbor opcija koje su vam na raspolaganju.

SAVET:  Koristite svoj trenutni sistem za inspiraciju, da li postoje karakteristike koje biste zaista voleli na njemu i koje biste želeli da zadržite? Postoje li funkcije koje ne koristite? -  možete uštedeti novac uklanjanjem istih. Razmislite o novim mogućnostima i koliko  će one doprineti efikasnijem I produktivnijem poslovanju.

RAZMISLITE O VELIČINI VAŠEG SISTEMA
Koliki je volumen poziva? Koliko iznose vaši troškovi, kolike su tarife poziva?
Linije i pozivi važan su deo svake komunikacije, a prilikom biranja novog sistema trebalo bi da pogledate trenutne troškove i količinu poziva.
Gledajući količinu poziva, možete osigurati da broj linija bude dovoljan za vaše poslovne operacije, a da nisu prekobrojne.
Ako imate velike račune za telefon, a stalno ste u potrebi da obavljate telefonske razgovore, onda je IP telefonija prava stvar za vas.
Troškovi se smanjuju zato što za razgovor više ne koristite infrastrukturu fiksne telefonije, već postojeću internet vezu. To znači da možete imati telefon tamo gde nema infrastrukture fiksne telefonije. Vaš IP telefon zadržava svoj broj gde god ga povezali. Nebitno da li je to LAN u vašoj kancelariji, kući, vikendici ili na nekom egzotičnom ostrvu.

IP telefonija omogućava obavljanje telefonskih poziva korišćenjem internet konekcije velike brzine (Broadband – kablovski, ADSL internet), umesto konvencionalne analogne telefonske linije. IP telefonske centrale (IP PBX) za svoj rad koriste klasičnu računarsku infrastrukturu (računarsku mrežu), a mogu da integrišu i standardne analogne telefonske linije

U zavisnosti od proizvođača hardvera, svaka IP centrala radi na zasebnoj softverskoj platformi (platforme kao Asterisk, Elastix su besplatne), ali veliki proizvođači poput kompanija Avaya, Cisco razvijaju svoje softvere koji funkcionišu isključivo na njihovim hardverskim platformama.

Da biste pronašli pravi sistem za vašu kompaniju, izračunajte koliko telefona već imate u svojim prostorijama. Većina malih preduzeća ima između 2 i 50 telefona. Zatim izračunajte koliko je potrebno proširiti/skalirati.

SAVET: Kada je u pitanju volumen poziva odaberite telefonske sisteme koji su skalabilni i mogu se prilagoditi onome koliko god da vam je potrebno. Danas će vam možda trebati četiri telefonske linije, sutra će vam možda trebati duplo više.

Zato preporučujemo kupovinu sistema telefona koji može da se poveća što je brže moguće, a upravo je brzina uspostavljanja linija ono što razdvaja provajdere i tehnologije koje se koriste.

- Skalabilnost modernog CLOUD telefonskog sistema znači mogućnost brzog dodavanja korisnika i web lokacija, ali se takođe odnosi i na mogućnost uklanjanja korisničkih naloga koji se više ne koriste. 
- Uz telefonske sisteme NA LICU MESTA- U ZGRADI  (On Premise), dodavanje korisnika i web lokacija može zahtevati složeno licenciranje hardvera i softvera, a ne postoji mogućnost smanjenja broja korisnika.
- IP Telefonija /IP telefonske centrale imaju prednost u odnosu na analogne  kada je reč o skalabilnosti, jer mogu odmah dodati dodatne linije na vaš nalog. Takođe, imaju aplikacije za mobilne telefone koje vam omogućavaju pristup stonom/desk telefonu dok ste na putu.

Neki internet telefoni omogućavaju vam da snimate pozive i evidentirate demografske podatke potencijalnih korisnika u internu bazu podataka vaše kompanije. To su dragocene karakteristike ako se bavite prodajom.

Karakteristike/funkcionalnosti (Features)  IP telefonskih centrala su mnogobrojne i raznovrsne. U nastavku  vas opznajemo sa nekim od funkcija opredeljenih u 8 kategorija:  Incoming Call Feature, Outgoing Call Features, Business Features, Collaboration Features, Management Features, App Center, Voicemail & Fax Features i Security:

Incoming Call Features

AutoCLIP
AutoCLIP preusmerava poziv na izvorni broj. SB-serija PBX i Yeastar Cloud PBX automatski čuvaju informacije o odlaznim pozivima u AutoCLIP tabelu za usmeravanje. Kada pozvana osoba uzvrati poziv, poziv će biti preusmeren direktno na brojk (npr. Recepcioner) koji je uputio prethodno pomenuti odlazni poziv.

Call Forwarding
U slučaju kada je pozvana strana nedostupna dolazni poziv se preusmerava na mobilni telefon ili drugi telefonski broj na kome se nalazi željena pozvana strana. Može se proslediti pod različitim uslovima kao što su „Kad je zauzeto“, „Bez odgovora“ ili „Uvek“.

Call Parking
Mogućnost da se poziv “zaustavi”, stavljajući ga na čekanje dok se ne oslobodi linija-osoba čiji se odgovor očekuje.

Call Pickup
Korisnici u istoj grupi za preuzimanje mogu da primaju pozive drugih koji ne mogu da se jave, a da ne trče do njihovih telefona.

Call Routing
Usmeravanje poziva je korisno kada se preusmeri svaki poziv u sistemu. Za svako proširenje možete postaviti određena pravila - za prilagođenu dostupnost i gde treba uputiti pozive.

Call Waiting
Ova funkcija omogućava korisniku  da primi drugi poziv dok je na telefonu, tako da korisnik može da odgovori na važne pozive bez da ga propusti. Prvi pozivalac će za to vreme biti stavljen na čekanje.

Caller ID
Caller ID prikazuje informacije o pozivaocu na ekranu telefona. Podaci ID pozivaoca prenose se između prvog i drugog zvona. Kada se na poziv odgovori odmah nakon prvog zvona, ID pozivaoca možda neće biti dostupan.

Dial by Name
Pozivalac može nazvati ime ekstenzije umesto da ukucava broj.

DID (Direct Inward Dialing)
DID su telefonski brojevi povezani sa ekstenzijama i omogućava drugima da biraju brojeve.

DND (Do Not Disturb)
Blokira sve pozive kada se aktivira i svi pozivi će ići do ranije postavljenog odredišta.

Follow Me
Omogućite korisnicima da usmeravaju dolazne pozive na više telefona po određenom redosledu, omogućavajući svakom korisniku da stvori jedinstveni tok poziva.

Queue
Postavi  dolazne pozive u red dok čekaju do određenog odredište (npr. Prodaju, korisničku službu).

Ring Group
Podesite grupu. Kada pozivaoci pozovu, sve raspoložive ekstenzije zvoniće istovremeno ili uzastopno (u zavisnosti od postavljenih strategija zvona)

Time Conditions
Pozivi se mogu kreirati i biti preusmereni na različita odredišta u različito vreme. Različite ulazne rute mogu koristiti različita vremenska podešavanja, tako da možete kontrolisati koja je telefonska linija dostupna u različitim vremenskim periodima. Možete da se prebacite u različite vremenske uslove jednostavnim biranjem koda funkcije na tastaturi.

Outgoing Call Features

Attended Transfer
Prenos poziva nakon obaveštenja pozvane strane / ekstenzije, tako da se poziv preusmeri na treću osobu samo ako ta treća strana odgovori na poziv. Naziva se i konsultantskim prenosom.

BLF Support
BLF je skraćenica za lampicu koja označava zauzeto polje. To je lampica na IP telefonu koja u stvarnom vremenu pokazuje status drugih ekstenzija ili kanala koji su povezani na vašu PBX.

Blind Transfer
Uključite u prosleđivanje poziva bez obaveštenja pozvane strane / pozvane ekstenzije. Takođe je poznat i kao neodržavani transfer.

Callback
Funkcija povratnog poziva će prekinuti dolazni poziv  i pozvati pozivaoca da ih preusmeri na odabrano odredište. To bi moglo smanjiti troškove za korisnike koji rade van kancelarije koristeći sopstvene mobilne telefone.

DOD (Direct Outward Dialing)
DOD je ID pozivaoca koji se prikazuju prilikom biranja. Možete povezati jedan DOD broj za jedno ekstenziju ili jedan DOD broj za više ekstenzija. 

Emergency Number
Funkcija broja hitne pomoći dizajnirana je tako da omogući hitnom pozivu da prođe kroz trunk u bilo koje vreme.

Music On Hold
Muzika se reprodukovala pozivaocima dok su na čekanju.

Speed Dial
Kratak broj koji omogućava brzo biranje često korišćenih brojeva.

Business Features


Blacklist
Brojevi na crnoj listi biće blokirani za pozivanje ili nj ili oihov dolazni poziv ili oba uslova.

Call Monitor
Nadgledanje poziva uključuje određenog privilegovanog korisnika (npr. Nadzornika) koji tapkanjem u telefon nadgleda druge ekstenzije.

Call Recording
Za snimanje svakog telefonskog razgovora i čuvanje datoteka u spoljnoj memoriji.

Custom Prompts
Voice prompt ( glasovna pozdravna poruka) se može koristiti u različitim okolnostima. Pored sistemski podrazumevang prompta, možete da postaviti glasovni prompt kako biste je pozivanje učinili pogodnijim za vaše poslovanje.

DISA (Direct Inward System Access)
Spoljni pozivalac može pristupiti unutrašnjim funkcijama PBX-a na određenim CO linijama unosom posebnog koda.

Distinctive Ringtone
Više dolaznih telefonskih brojeva može se dodeliti svakom karakterističnom tonu zvona.

DNIS (Dialed Number Identification Service)
DNIS je telefonska usluga koja omogućava kompaniji da identifikuje koji je telefonski broj biran.

Gateway Provisioning
On-Premises PBX - Jednostavna upotreba, fleksibilna i bogata funkcijam  dizajnirana je za pomoć malim i srednjim preduzećima
Cloud PBX - nudi platformu za lako hostovanje PBX-a sa sveobuhvatnim funkcijama, skalabilnošću i UC mogućnostima.
VoIP Gateways - premošćuje jaz između FXS, FXO, PRI, BRI, GSM, 3G, 4G LTE i IP mreža kako bi umanjio troškove i pružio jednostavnu komunikaciju.

Intercom/Zone Intercom
Intercom je funkcija koja vam omogućava da najavite jednoj ili grupi ekstenzija putem spikerfona. Pozvana strana ne mora da podiže slušalicu. To se može postići pritiskom na funkcijski taster vašeg telefona i to je dvosmerni audio poziv.

IVR (Interactive Voice Response)
Aplikacija koja dočekuje pozive nasnimljenom porukom I opcijama za procesuiranje na osnovu datog menija.

Linkus Mobile Client
Mobile Linkus integriše mobilne telefone iOS i Android sa Ieastar SIP serijom VoIP PBX i Cloud PBX i povećava efikasnost. Koristi se za povezivanje udaljenih kancelarija i radnika i mobilnih zaposlenih pod jednim telefonskim sistemom, koristeći samo jedan telefonski broj i za desktop telefone i za Apple ili Android mobilne telefone. Nikada nećete propustiti poziv ako radite izvan kancelarije.

Linkus Desktop Client
Korisnici mogu da koriste Linkus Desktop Client za upućivanje i primanje poslovnog VoIP poziva na računaru; prebace, zadrže, isključe i snime poziv na bilo koji telefonski broj ili ekstenziju; iniciraju čet ili grupno ćaskanje sa deljenjem datoteka; proveravaju dostupnost kolega propuštene pozive, istoriju poziva, upravljaju govornom poštom i snimcima jednim dodirom i besprekorno komuniciraju sa svojim CRM kontaktima.

One Touch Recording
Snimanje jednim dodirom omogućava korisnicima da brzo snime razgovor kad god je potrebno, čak i usred poziva. Samo pritisnite taster funkcije i razgovor će se snimiti a da druga strana ne primeti.

Paging/Zone Paging
Paging funkcija se koristi za najavu preko spikerfona na telefon ili grupu telefona.

Phone Provisioning
Omogućuje korisnicima da skrate vreme konfigurisanja podržanih i krajnjih tačaka. Stotine ili čak hiljade IP telefona može se zajedno i jednostavno konfigurisati ovim nivoom automatizacije.

PIN List
Funkcija PIN liste omogućava menadžeru  da određenim osobama  da jednokratne  pristupne privilegije, u hitnim slučajevima, kada neko mora da pristupi nekoj funkciji na ekstenziji tamo gde je ona ograničena.

Skype Integration
Mogućnost da se Skype nalog integriše sa PBX centralom.

Whitelist
Brojevima u listi dozvoljenih dozvoljen  dolazni poziv / odlazni poziv ili oboje bez obzira na postavke vremenskog uslova. Prioritet liste dopuštenih je veći od crne liste.

Mobility Extension
Omogućava vam da koristite svoj mobilni telefon kao ekstenziju.

SIP Forking
SIP forking omogućava da se ekstenzija  registruje na više SIP krajnjih tačaka istovremeno. Jedan poziv može istovremeno zvoniti na više krajnjih tačaka, a vi ćete moći da primate I upućujete pozive sa bilo kog uređaja.

Remote Management
Mogućnost nadgledanja korisnika, sesija, poziva, aplikacija I udaljen pristup.

CRM Integration
Sa integrisanim CRM sistemom, korisnici PBXa mogu videti pop up na Linkusu i kontakt podaci se automatski prikazuju na web stranici, evidencija poziva se snima u CRM sistemima . Pored toga, integrisani CRM sistem može automatski evidentirati novi kontakt.

User Portal
Postoji korisnički portal za korisnike ekstenzija koji se prijavljuju u sistem  Admin dodeli privilegije, kao što su CDR, snimanje, privilegije za PBX postavke i aplikacije koje mogu da instaliraju, itd

Collaboration Features

Conference
Konferencije povećavaju efikasnost i produktivnost zaposlenih omogućavajući učestvovanje više pozivatoca na licu mesta i spolja u konferencijskim pozivima zaštićenim lozinkom.

Instant Meeting on Linkus

Linkus Mobile Client omogućava korisnicima da iniciraju trenutni konferencijski poziv i pozovu ostale učesnike da se pridruže.

Three-way Calling
Trosmerno pozivanje koristi se za povezivanje treće osobe s postojećim dvosmernim pozivom.

Video Calls
Video pozivi su ugrađeni direktno u PBX  tako da sve što vam je potrebno je telefon koji podržava video.

Linkus Cloud Service
Linkus Cloud Service je usluga sa dodatom vrednošću dizajnirana da minimizira konfiguraciju servera i mreže u vezi sa Linkus-om za lokalne korisnike Ieastar PBKS-a

Management Features

App Center
App Center omogućava instaliranje, nadogradnju i upravljanje aplikacijama dizajniranim za VoIP PBX

CDR (Call Detail Records)
CDR omogućava evidenciju svih poziva koje su uputili ili primili korisnici PBX-a.

Event Notification
PBX može pratiti događaje u sistemu, a zatim slati obaveštenja e-poštom, pozivom na kestenziju, mobilni telefon, sms  na navedene kontakte.

Event Logs
Dnevnici događaja omogućavaju administratoru da nadgleda anomalan rad, kao što je izmena lozinke administrator.   Takođe pomaže da se odmah proveri telefonija i status sistema.

Exporting/Importing Extension
Može izvesti sve svoje postojeće ekstenzije u .csv datoteku u sekundi i uvesti .csv datoteku kako bi stvorio bilo koji broj ekstenzija u kratkom vremenu.

Feature Code
Korisnici ekstenzija odabirom tastera funkcija koriste određene funkcije. Na primer za prenos poziva, omogućili i onemogućili DND, itd.

Hot Standby
Dve IP PBX centrale mogu da budu optimizovane za upotrebu kao sistem za prelazak koji može da obezbedi brzo prebacivanje sa jedne na drugu  u slučaju kvara sistema. Jednom kada se otkrije aktivni kvar servera, sva se telefonija automatski prebacuje na standby server.

LDAP
LDAP je protokol klijent-server za pristup direktorijumu. Koristi se kao imenik na PBX-u  tako da možete pretraživati ključnu reč sa svog IP telefona. Ključna reč može biti ime, broj mobilnog telefona, e-pošta ili druge ključne reči u imeniku.

Online Help
Pruža određenu pomoć sve dok je povezana na Internet. Online pomoć detaljno objašnjava svaku funkciju i uči vas kako da podesite korak po korak.

PBX Monitor
PBX Monitor se koristi za nadgledanje stanja ekstenzija, kanala, paralelnih poziva, konferencija u realnom vremenu.

Resource Monitor
Monitor resursa koristi se za nadgledanje resursa vaše PBX centrale.

SLA (Shared-Line-Appearance)
SLA pomaže preduzećima da raspoređuju eksterne linijje na efikasniji način. Na primer, član ste SLA stanice koja deli jednu liniju, potrebno je da uputite odlazni poziv, ali na LED telefonu sa BLF ključem ili vašem IP telefonu saznajete da je deljena linija zauzeta. Tada se možete suzdržati od uzaludnih napora dok se linija ne oslobodi što ćete videti na ekranu.

System Prompt
PBX se isporučuju standardno podešene na engleskom jeziku. Možete direktno ažurirati sistemsku prompt u cloudu. Takođe je podržano učitavanje sistemskog upita sa lokalnog računara.

User Permission
Sistem ima jedan administratorski nalog  sa najvećim privilegijama. Sistem će automatski kreirati korisničke naloge kada se stvore nove ekstenzije. Korisnici podrazumevano mogu da se prijave u sistem i provere sopstvena podešavanja i CDR. Admin može da dodeli više privilegija korisnicima.

Web-based Control Panel
Sva podešavanja sistema i telefona su vidljiva i mogu se menjati preko Web panela za konfiguraciju.

App Center

Auto Provisioning App
Automatska provizija koristi se za obezbeđivanje IP telefona, uključujući sve informacije o korisniku, lokalni telefonski imenik, firmver itd

Billing App
Billing aplikacija  može efikasno nadzirati pozive i voditi evidenciju o svakom pozivu koji je primljen / prenesen od strane PBX-a. Podržane su i pripejd i postpaid uplate.

char utile h+ Integration App
Aplikacija za Integraciju hotelskog telefonskog sistema i softvera za upravljanje hotelima / Sistem za upravljanje imovinom-  često je potrebno da hotelijeri pojednostave operacije, oslobode radnu snagu, zadrže podatke o klijentima i pruže pravovremene evidencije.

Conference Panel App
Conference Panel je vizuelna kontrolna tabla za vaše konferencijske pozive. Možete pozvati ljude sa funkcijom biranja na ploči ili koristiti vaš telefon.

Hotel App
Hotel App omogućava korisnicima da upravljaju rezervacijom  i odjavom gostiju, proveravaju stanje svake sobe, nude mini-bar uslugu i rade personalizovane izveštaje o naplatama i više dnevnih operativnih zadataka u hotelima i drugim ugostiteljskim okruženjima.

LDAP Server App
LDAP Server omogućava centralizovano upravljanje telefonskim imenikom, što upravljanje telefonskim imenikom čini lako, bogato funkcijama i čak automatizovano.

Queuemetrics Integration App
Integracija vam pomaže da lako generišete izveštaj o redovima na čekanju  na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou. Štaviše, to je takođe platforma za kontrolu pozivnog centra, uključujući funkcije kao što su hot-desking, logovanje agenata, praćenje redova u stvarnom vremenu i špijuniranje poziva.

VPN Server App
Aplikacija VPN servera na PBX pomoći će vam da konfigurišete PBX kao VPN server. Možete da postavite više VPN klijenata za siguran pristup serveru.

Voicemail & Fax Features

Fax to Email
Pomoću ove funkcije možete dolazni faks slati kao prilog na adresu e-pošte korisnika.

Voicemail
Povežite inbox za govornu poštu sa ekstenzijom ili koristite polje za govornu poštu samo za najavljivanje da biste kupcima pružili unapred snimljenu poruku kada izaberu opciju auto attendant ili ekstenziju.

Voicemail to Email
Omogućava korisniku ekstenzije da šalje govorne poruke e-mail.

Visual Voicemail
Visual Voicemail je funkcija koja vam omogućava da primate i vidite listu onih koji su vam ostavili poruke, a zatim reprodukujete govornu poštu bilo kojim redosledom.

Security

Firewall
Zaštitite svoj sistem od bilo kog internetskog napada. Na kontrolnoj tabli možete dodati pravila zaštitnog zida i prilagoditi detalje (radnja, protokol, mac adresa, port itd.)

IP Blacklist
Lista IP adresa koje ne mogu da dosegnu do PBX-a.

SIGURNOST I POUZDANOST TELEFONSKOG SISTEMA JE GLAVNI PRIORITET
Kakvo je dobro od telefonskog sistema-telefonske centrale  ako nije pouzdan? Odgovor na to pitanje je da uopšte nije dobar.
Ulaganje u pravi telefonski sistem za vašu kompaniju ne samo da će poboljšati komunikaciju, već će i poboljšati ugled vašeg preduzeća i njegovu produktivnost.

CENA
Kao i kod svega što kupujete za svoje poslovanje, želite najbolji rezultat uz što nižu cenu. Dobijanje funkcija koje su vam potrebne, odličan kvalitet poziva i najbolja cena su cilj. Nivo vašeg ulaganja i modeli licenciranja u mnogome zavise od proizvođaća i hardverske platforme koje oni koriste za svoje softvere. Opcija van objekta (hostovana ili cloud) uglavnom podrazumeva malo ili je bez prethodnih ulaganja, i sa mesečnom pretplatom. Ova rešenja su idealna za preduzeća sa ispod 10 ekstenzija ili za one sa mnogo udaljenih radnika. Pored toga, mnogi sistemi NA LICU MESTA imaju godišnju naknadu za podršku koja se kreće od 20-30% od ukupnog sistema troškova, svake godine! Da ne spominjemo troškove nadogradnje softvera i hardvera.

Dakle, važno je razmotriti sve vaše mogućnosti, nakon što odlučite o budžetu, funkcijama, veličini i pozivima. Implementacija namenski dizajniranih IP telefonskih sistema za velike poslovne korisnike, kao i rešenja za manje firme ili zahtevne kućne korisnike su oblast kojom se sa uspehom bavimo duži niz godina. Izrađujemo namenske IP telefonske sisteme i vršimo implementaciju fabričkih IP PBX uređaja, zavisno od potreba naših korisnika.

Za više informacija, kontaktirajte nas i zatražite ponudu. Mi ćemo svakako ponuditi najbolje i najisplativije rešenje za konkretne poslovne potrebe.