Isporuka / Reklamacija

Isporuka

Troškovi isporuke Proizvoda Kupcu uračunati su u cenu za sve narudžbe čija je ukupna vrednost viša od 5000 RSD, pa stoga Kupac nema dodatnih troškova. Ukoliko je ukupna vrednost naručenih Proizvoda niža od 5000 RSD, kupcu će prilikom naručivanja Proizvoda biti prikazani kalkulativni troškovi isporuke i pridodati na ukupnu vrednost narudžbe. Troškovi isporuke ne mogu biti osnov za priznavanje besplatne isporuke ukoliko ukupna vrednost naručenih proizvoda prelazi vrednost 5000 RSD dodavanjem troškova isporuke.Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje u roku 24 sata od vremena potvrde narudžbe od strane Prodavca putem wemail-a, narudžba će biti stornirana.

Prodavac ima mogućnost isporuke i dostave naručenih Proizvoda putem kurirske službe. Prodavac vrši pripremu za slanje i inicira isporuku Korisniku nakon evidentirane uplate ili odabira za slanje pouzećem.

Ukoliko se narudžba odnosno uplata evidenira do 12 sati radnim danom, Proizvodi će biti predati za isporuku istog dana. Ukoliko se narudžba odnosno uplata evidentira radnim danom 12 - 16 sati, Proizvodi će biti predati za isporuku prvog narednog radnog dana.

Ukoliko je narudžba evidentirana tokom praznika ili vikenda (subota i nedelja), Proizvodi će biti spremni za isporuku u skladu sa opisom u prethodnom pasusu.

Isporuci se pristupa tek nakon ispunjenja uslova iz opisa za Naručivanje. 

Reklamacije
Kupac ima pravo na reklamaciju u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupca na robu. Kupac reklamaciju na Proizvod upućuje u pisanoj formi putem Kontakata, najkasnije u roku do 8 dana od datuma isporuke narudžbe. Obaveza je Kupca da u zahtevu za reklamciju navede broj transakcije i broj računa.

Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, tako što će Kupcu dostaviti reklamacioni list putem wemail-a.